DOMINIK – kompresná terapia

Dominik, narodený  23. september 2018, v 40. gestačnom týždni, s váhou 3000g, dížkou 50 cm, s negatívnou pre- a perinatálnou anamnézou. V novorodeneckom období  rozvoj

NDT Bobath koncept

NDT Bobath koncept je neurovývojová terapia. Zakladateľmi sú Dr. Karel Bobath a jeho manželka Berta Bobath, ktorí vytvorili koncept a zároveň

Hipoterapia

Hipoterapia je rehabilitačná metóda, ktorá používa komplexné liečebné pôsobenie koňa na človeka. Je najrozšírenejšou formou animoterapie – liečby využívajúcej vplyv

Posturálne kompresné ortézy

Posturálne kompresné ortézy: Sú zdravotné pomôcky. Slúžia na úpravu svalovej dysfunkcie a posturálnych porúch. Poskytujú dynamickú kompresiu a kontrolu svalov

Go to Top