VERTIKALIZÁCIA

Stoj v abdukcii?

Vzpriamený postoj pri abdukcii je obzvlášť dôležitý v prípade ohrozených bedier u detí s DMO;

  • abdukcia 30-60 stupňov;
  • ak je dieťa v pomôcke vzpriamené, dbáme na polohu chodidla, aby nedošlo k nepriaznivému ovplyvneniu kolena;

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v stoji

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v stoji

SPRÁVNA POLOHA V ABDUKCII

  • Zavádzame ihneď, keď sa zaoberáme nožničkovým vzorcom postavenia dolných končatín.
  • Optimálna abdukcia je medzi 30 a 60 stupňami.

ZAVISLOSŤ NESTABILITY BEDROVÉHO

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v stoji

Riziko nestability bedrových kĺbov sa vyskytuje hlavne u nechodiacich pacientov

POČIATOČNÝ VEK PRE ROZVOJ DECENTRÁCIE BEDROVÉHO KĹBU

ZAVISLOSŤ NESTABILITY BEDROVÉHO KĹBU OD FUNKČNÉHO STAVU PACIENTA S DMO

Z štatistík vyplýva potreba implementácie vertikalizačných stratégií v skupine detí bez prognózy získania vertikálnej polohy podľa chronologického a nie vývinového veku.

Miera migrácie stehennej hlavy podľa Reimersa!

Reimersov koeficient (WM)
WM = AB / AC x 100 %

A – vonkajší okraj hlavice stehennej kosti
B – vonkajší okraj acetabulárnej strechy
C – mediálny okraj hlavice stehennej kosti

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v stoji

Miera migrácie stehennej hlavy podľa Reimersa!

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v stoji

Stupeň stabilityHodnota koeficientu migrácie (%)
Normálne0-20 %
Hrozí subluxácia21-33 %
Subluxácia34-99 %
Dislo100 %

Pomôcky z portfólia KIDO Centrum:

WALKER HKAFOhttps://www.kidocentrum.sk/produkty/sedenie-lezanie-statie/vertikalizacia/walkerhkafo/
BIOWALKERhttps://www.kidocentrum.sk/produkty/sedenie-lezanie-statie/vertikalizacia/biowalker/
MOTILOhttps://www.kidocentrum.sk/produkty/sedenie-lezanie-statie/vertikalizacia/motilo/
LORIhttps://www.kidocentrum.sk/produkty/sedenie-lezanie-statie/vertikalizacia/lori/