GMFCS je 5-bodový systém hodnotenia, ktorý popisuje schopnosti detí od narodenia do 18 rokov ako fungovať a orientovať sa v každodennom živote.

Dôraz sa kladie na schopnosť sadnúť si, zmeniť polohu a chodiť. GMFCS popisuje funkčné schopnosti, vnútornú a vonkajšiu mobilitu a potrebu technológie alebo pomôcok na mobilitu, ako sú chodúľky, barle, palice, manuálne a elektrické invalidné vozíky.

Cieľom klasifikácie je porozumieť aktuálnym funkčným schopnostiam a mobilite dieťaťa s cieľom plánovať liečby a intervencie, ktoré deťom poskytnú čo najväčšiu samostatnosť v ich živote.

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v sedacej polohe

ASPEKTY OVPLYVŇUJÚCE VÝBER POMOCKY

 • FUNKĆNÉ – snaha o zlepšenie životných funkcií, predchádzanie kontraktúram, správna stabilizácia
 • SOCIÁLENE – prispôsobenie potrebám rodiča (miesto bydliska, spôsob dopravy)
 • EKONOMICKÉ – jednoduché preplatenie, možnosti financovania

ČO NÁM DÁVA SPRÁVNA POMOCKA?

Pomôcka, uľahčuje posturálnu kontrolu, umožňuje viac stupňov voľnosti u detí alebo dospelých, ktorí nemôžu ovládať pohyby svojho tela, pomôcka im dáva príležitosť vykonávať zložitejšie motorické úlohy.

Správnemu polohovaniu by sme mali venovať pozornosť u každého pacjenta s neuromuskulárnych ochorením. Práve polohovanie a 24/7 starostlivosť je základným faktorom ovplyvňujúcim vývoj napríklad dieťaťa s DMO

… jeho napredovanie v rehabilitácii a možnosť obmedziť sekundárne problémy v neskoršom veku.

Pre dosiahnutie dobrých terapeutických účinkov sa odporúča polohovať minimálne 6 hodín denne v dvoch alebo viacerých polohách (pomôcky):

 • polohovanie v sede (odporúča sa 6 hodín denne) od 6 mesiacov veku, začiatok.
 • polohovanie do stoja (odporúča sa 45 – 120 minút denne) od 10-12 mesiacov veku.

SYMETRIA

Linearita / rovnomernosť / SYMETRIA – je vzťah medzi polohami rôznych častí tela;

Správna linearita je to, čo očakávame od priemerného človeka bez neurologických alebo iných fyzických problémov primeraných veku

VÝHOZACHOVANIA A PODOROVANIA SYMETRIE:

 • Normalizácia neurologických účinkov na telo
 • Prevencia kontraktúr a deformít
 • Zníženie únavy
 • Podpora funkcií s čo najmenším počtom patológií
 • Zlepšenie funkčných činností

AKO BY MALO VYZERAŤ SPRÁVNE POLOHOVANIE V POMOCKE

 • Držanie hlavy v jednej rovine s trupom a prirodzeným predklonom hlavy.
 • Stabilizácia hlavy a ramien ovplyvňuje: fixáciu zraku, schopnosť očného kontaktu, formovanie schopnosti koncentrácie pozornosti, zlepšenie ovládania rečového aparátu.
 • Predĺženie trupu, zaistené vhodnými bočnými oporami, zabraňujúce strate stabilnej polohy.
 • Opierka chrbta pomôcky nastaviteľná pod uhlom cca. 90 stupňov k rovine sedadla s dodatočnou možnosťou nastavenia operadla pre zachovanie neutrálnej polohy ramenného pletenca.
 • Panva stabilizovaná tak, aby sa krížová kosť dotýkala zadnej časti chrbtovej opierky, aby sa predišlo retrográdnemu

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v sedacej polohe

Zásady správnej stabilizácie pacientov s posturálnym deficitom v sedacej polohe

 • Podpora po celej dĺžke stehennej kosti (90%) má obrovský vplyv na stabilizáciu dolnej časti trupu (vrátane panvy), čo nám dáva lepšiu kontrolu držania tela (trup)
 • Krátke sedadlo – malá oporná plocha
 • Príliš dlhý sedák – s polohovaním nôh narazíme na obrovský problém. Natiahnutie nôh dopredu (žiadne pokrčenie v kolennom kĺbe) spôsobuje, že dieťa hľadá rovnováhu trupom, ktorý tlačí chrbát do operadla.

Pomôcky z portólia KIDO Centrum:

YOGI špeciálny rehabilitačný kočíkhttps://www.kidocentrum.sk/produkty/rehabilitacne-kociky-a-voziky/rehabilitacne-kociky/yogi-trojkolesovy-rehabilitacny-kocik/
SIMON špeciálna autosedačkahttps://www.kidocentrum.sk/produkty/autosedacky/autosedacka-simon/
Modulárna sedacia ortéza BAFFINhttps://www.kidocentrum.sk/produkty/sedenie-lezanie-statie/sedenie/modularna-sedacia-orteza-lw/

Viac: https://www.kidocentrum.sk/produkt-kategoria/sedenie-lezanie-statie/