1. Identifikácia Prevádzkovateľa a všeobecné informácie

Spoločnosť VIVENT s.r.o., so sídlom Martinečkova 30, 821 01 Bratislava, IČO: 36 832 758, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trnava, oddiel: Sro, vložka č. 47892/B (ďalej ako „Prevádzkovateľ“) využíva svojej na webovej stránke www.kidocentrum.sk (ďalej ako „webová stránka“) súbory cookies.

Cookies sú malé textové súbory, ktoré si na príkaz webovej stránky webový prehliadač môže ukladať do Vášho zariadenia pri návšteve webovej stránky. Slúžia na zabezpečenie funkčnosti niektorých prvkov webovej stránky alebo napr. na to, aby webové stránky mohli lepšie zaznamenávať návštevnosť na webovej stránke.

2. Druhy súborov cookies na webovej stránke

Na webovej stránke Prevádzkovateľa využíva Prevádzkovateľ nasledujúce druhy cookies súborov, prostredníctvom štandardných riešení najmä od Google a Facebook:

  • funkčné (nevyhnutné) cookie súbory, ktoré slúžia na zabezpečenie základnej funkcionality niektorých prvkov a funkcií webovej stránky a v prípade, ak by ich Prevádzkovateľ nevyužíval, niektoré funkcie webovej stránky by sa Vám nezobrazovali správne.
  • analytické cookie súbory, ktoré slúžia na meranie návštevnosti webovej stránky a aktivity návštevníkov na webovej stránke.
  • marketingové (retargetingové) cookies, ktoré slúžia na zisťovanie preferencií návštevníkov webovej stránky a zobrazovanie relevantnej reklamy vo webových prehliadačoch.

V zmysle platnej legislatívy je Prevádzkovateľ oprávnený ukladať funkčné (nevyhnutné) druhy cookie súborov do Vášho zariadenia aj bez Vášho súhlasu. Využívanie funkčných cookie súborov môžete vypnúť prostredníctvom nastavení Vášho prehliadača. V takom prípade sa Vám však niektoré funkcie webovej stránky nebudú zobrazovať správne.

Ostatné druhy cookie súborov (analytické, marketingové) ukladá Prevádzkovateľ do Vášho zariadenia iba vtedy, ak mu na ich používanie udelíte prostredníctvom cookie banneru, nachádzajúcej sa v spodnej časti webovej stránky, svoj súhlas. V prípade, ak Prevádzkovateľovi neudelíte súhlas s ukladaním analytických a marketingových cookie súborov, bude Prevádzkovateľ ukladať do Vášho zariadenia iba funkčné (nevyhnutné) druhy súborov cookies.

Svoj súhlas s ukladaním súborov cookies do Vášho zariadenia môžete kedykoľvek odvolať alebo zmeniť prostredníctvom záložky Cookie policy, ktorá sa nachádza v spodnej časti webovej stránky.

Bližšie informácie o jednotlivých druhoch cookies súborov nájdete v tabuľke nižšie.  

Druh cookie súboru NázovSpoločnosť / služba, ktorá cookies ukladá (príjemca) Doba expirácie vo Vašom zariadení
Funkčné(nevyhnutné

 

1P_JAR

SEARCH_SAMESITE

SID

 

google.com

google.com

google.com

 

30 dní

2 roky

2 roky

Analytické cookie súbory

 

_gaistres.sk2 roky
Marketingové cookie súbory fr

ANID

NID

_Secure-3PAPISID

_Secure-3PSID

SIDCC

SAPISID

APISID

SSID

HSID

 

facebook.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

google.com

3 mesiace

1 rok

6 mesiacov

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

2 roky

 

 

3. Platnosť

Všetky ďalšie informácie spracúvaní Vašich osobných údajov v prípadoch, kedy sú prostredníctvom súborov cookies spracúvané na webovej stránke Vaše osobné údaje (vrátane informácií o prípadnom prenose Vašich osobných údajov do tretích krajín alebo medzinárodných organizácií) nájdete v sekcií Ochrana osobných údajov.

Tieto zásady používania súborov cookies na webovej stránke sú platné a účinné od 9.9.2020

Prevádzkovateľ je oprávnený aktualizovať a meniť tieto zásady používania súborov cookies. V prípade zmeny týchto zásad Vás Prevádzkovateľ o zmenách oboznámi, minimálne 14 dní vopred.