PRODUKTY

Špecializujeme sa na ponuku produktov pre deti so zdravotným znevýhodnením, ktoré zlepšia kvalitu ich života a podporia ich ďalší rozvoj. S výberom vhodnej pomôcky vám radi pomôžeme.

SLUŽBY

Našim klientom chceme poskytnúť podporu v oblasti poradenstva, výberu a možnostiach financovania zdravotníckych pomôcok. Na našich konzultačných miestach je možné vyskúšanie a zameranie zdravotníckych pomôcok a ak niekto preferuje osobnú návštevu v pohodlí domova, je možné objednať si našu výjazdovú službu.

BLOG

DOMINIK – kompresná terapia

Dominik, narodený  23. september 2018, v 40. gestačnom týždni, s váhou 3000g, dížkou 50 cm, s negatívnou pre- a perinatálnou anamnézou. V novorodeneckom období  rozvoj meningoencefalitídy s etiológiou HSV2 ( genitálny herpes ) a rozvojom postinfekčnej epilepsie s fokálnymi motorickými záchvatmi a poruchou vedomia. Operovaný glaukóm na ľavom

NDT Bobath koncept

NDT Bobath koncept je neurovývojová terapia. Zakladateľmi sú Dr. Karel Bobath a jeho manželka Berta Bobath, ktorí vytvorili koncept a zároveň založil Bobath centrum v Londýne, kde každý rok lieči stovky pacientov z celého sveta, hlavne s detskou mozgovou obrnou, ale aj

PARTNERI

V tejto sekcii nájdete organizácie, s ktorými spolupracujeme.

Go to Top