PLÁNOVANÉ AKCIE

14.-15.5.2022 „ABY DETI CHODILI SPRÁVNE“ Vývoj, terapia a správna obuv

Termín: 13.-14.5.2022
Miesto: Košice, Kulturpark (Kukučínova 2, 040 01 Juh)
Registračný poplatok: 80 Eur

Garant podujatia: Mgr. Martina Miháliková
Prihlasovanie: do 5.5.2022 (vrátane)

PRIHLASOVACÍ FORMULÁR

Seminár určený pre fyzioterapeutov, rehabilitačných lekárov a iný odborný personál.
Seminár je súčasťou akreditovaného vzdelávania SLK a SKF.

Registračný́ poplatok sa hradí v hotovosti pri registrácii. Platba kartou nie je možná. Odborného programu sa môžu zúčastniť účastníci až po uhradení registračného poplatku. Registrovaní účastníci dostanú potvrdenie o účasti pre potreby pridelenia kreditov, ktoré sa bude vydávať po ukončení odborného programu, dňa 14.5.2022.

USKUTOČNENÉ AKCIE

Seminár pre rodičov – 2.4.2022 – KIDO Centrum Bratislava – Aby deti chodili správne

Seminár a konzultácie pre rodičov. Správny handling s dieťaťom, posturálna diagnostika a poradenstva v oblasti vývoja a pohybových stereotypov detí.

aby-deti-chodili-spravne

Workshop 22.9.2020 – Skalica Štíbor

Zdravotnícke pomôcky ako súčasť integrácie detí do vzdelávacieho procesu

aby-deti-chodili-spravne

NDT Bobath koncept

Hipoterapia

PRIPRAVUJEME

Plechtová metóda

PRIPRAVUJEME

Vojtová reflexná terapia