Ešte si o nich nepočul/a?
Tak si prečítaj na čo slúžia a ako pomáhajú.

Čo je propriocepcia?

Propriocepcia je prijímanie podnetov o polohe tela.

Propriocepcia predstavuje neuvedomelú schopnosť mozgu vnímať polohu tela v priestore. Toto neuvedomelé vnímanie tela v priestore je tvorené informáciami z:

  • vnútorného ucha (vestibulárného systému)
  • zrakového systému
  • taktilných receptorov (vrátane proprioreceptorov)
  • čuchu

Ak je niektorá z týchto funkcií nedostatočná, máme oslabené vnímanie vlastného tela v priestore, alebo sa viac spoliehame na iný systém.
propriocepcia

Čo je proprioceptívna vložka a načo slúži?

V posledných rokoch sa na trhu objavili nové ortopedické vložky, ktoré sú známe ako senzomotorické (proprioceptívne) vložky (sensomotor Insoles, proprioceptive foot orthoses, neuromuscular afferent stimulating Insoles). Pôvodne boli vyvinuté pre zlepšenie abnormálnych vzorov chôdze u detí so spastickou chôdzou a zaviedol ich nemecký obuvník Jahrling (Ludwig, Kelm & Fröhlich, 2016; Mabuchi et al., 2012). Špeciálne klinovité prvky (peloty) umiestnené na vložke vytvárajú tlak na šľachy určitých svalov, čím ovplyvňujú ich činnosť (Ludwig, Kelm & Fröhlich, 2016). Proprioceptívna informácie z oblasti nohy mení tenziu krátkych svalov nohy, čo v kontexte svalového reťazca umožňuje aktivitu v proximálnom smere (Heine, 2012).

Zvýšený tonus vo svaloch môže byť znížený a zapojenie inak nepoužívaných alebo málo používaných častí nohy do kinetických vzorov môže byť zvýšené (NovaPED sensosystem by Schein Orthopedic, 2011). Pomocou tohto druhu aktívnej vložky možeme ovplyvniť vnútorné i vonkajšie rotačné vzory pri chôdzi (monolaterální i bilaterálne), rôzne malpozice nohy (napr. Pes planus – plochá noha, pes valgus – vbočené noha, pes Cavus – vysoká noha, funkčné pes equinus – chôdza po špičkách), hypertenziu i hypotóniu svalov, paretické poruchy, funkčné bolestivé syndrómy dolnej končatiny (functional pain syndrome) atď. (Heine, 2012; NovaPED sensosystem by Schein Orthopedic, 2011).

Najlepšie sa propriocepciou ovplyvňujú svalové obmedzenia. Podľa Knusta (2012) môžu byť senzomotorickej vložky vhodné aj pre liečbu symptómov veľmi vzdialených od nohy (v oblasti kolenných, bedrových, ramenných, čelustných kĺbov).

Senzomotorické vložky musia byť upravené tak, aby počítali s každodenným zaťažením a citlivosťou pacienta. Vďaka receptorom kože (exteroreceptory, mechanoreceptory, nociceptory, termoreceptory) rovnako ako receptorom pre hlboké vnímanie (proprioreceptory, Golgiho šľachová telieska, svalová vretienka) noha nie je iba časť tela, vďaka ktorej môžeme chodiť, ale je zásadným orgánom nášho podvedomého vnímania a koordinácie.

Proprioceptívne vložky sú zapojené do systému posturálnej regulácie a ovplyvňujú motorickú kontrolu (schopnosť rovnováhy). Štúdia ukázala, že použitie senzomotorických vložiek môže zlepšiť písanie detí so špecifickými poruchami učenia. Novšie koncepty senzomotorických vložiek používajú cielený tlak na šľachách na spustenie reflexov, ktoré vedú k svalovej kontrakcii. Aktívnym ovplyvňovaním aktivácia svalov je možné zmeniť pohybový vzor a zaistiť tak napr. lepšiu stabilizáciu členkového kĺbu.

Bolo preukázané, že vložky s laterálnom tlakovým prvkom (ORTHOPEDIC Insoles with a lateral pressure point) menia aferentné informácie a zvyšujú aktiváciu peroneus longus počas fázy postupného zaťažovania a stredného stoja, počas ktorých laterálne prvky spôsobujú tlak na peroneálnu šľachu (Ludwig, Kelm & Fröhlich, 2016; Ludwig, Quadflieg & Koch, 2013).

Individuálna výroba na základe odobratia merných podkladov.
Pre výrobu nás kontaktujte.
Konzultácia je bezplatná na:
Konzultačné miesta