Príklad polohovacích aktivít na chrbte 1.

Jasne sfarbený predmet (hračku) držte asi 30 – 38 cm nad tvárou dieťatka. Predmet posúvajte smerom zľava doprava po štvrtine kruhu a následne späť. Je potrebné toto robiť pomaly, aby dieťaťa mohlo očami sledovať predmet.

Môžete skúsiť aj ťažšiu verziu: držte predmet 38 – 46 cm od tváre dieťatka a pohybujte ním po polkruhu, a tým stimulujete/podporíte pohyby hlavičky.

Príklad polohovacích aktivít na chrbte 2.

Podporujte dieťatko, aby si priložilo ruky na hrudník. Ručičky založte nad plecia, a tým podporíte pohyb ramien dopredu.

Príklad polohovacích aktivít na chrbte 3.

Na túto aktivitu použite bedrový polohovací popruh. Ním podporíte stabilitu bedier. Podporujte ho v tom, aby sa dieťa naťahovalo za predmetom (hračkou) cez telo ľavou rukou na pravej strane a pravou rukou na ľavej strane. Položte si ruku za jeho plece, ak bude potrebovať Vašu pomoc.

V prípade, ak by ste to chceli trochu sťažiť, odstráňte panvový pás a hračku posuňte o trošku ďalej. Dieťatko by malo dosahovať hračku tak, že musí presúvať svoju váhu na bedrá. Toto predstavuje ďalší krok na neskoršie prevaľovanie.

Príklad polohovacích aktivít na chrbte 4.

Pridržte nôžky dieťaťa a pomáhajte mu kopkať alebo „bicyklovať“. Toto mu pomáha napísať bruško, nohy a chodidlá. Recipročný (opačný) pohyb je ten, ktorý je potrebný na neskoršie prenášanie váhy a/alebo pohybovanie sa.

 

Príklad polohovacích aktivít na chrbte 5.

Zložte rúčky a chodidlá dieťatka dohromady. Táto stredová poloha je dobrá pre symetriu. Dieťa sa začína učiť používať obe strany tela spoločne. Daný pohyb je tiež prospešný pre neskoršie prevaľovanie sa.

 

Príklad polohovacích aktivít na chrbte 6.

V prípade, ak chcete podporiť prevaľovanie sa z ľahu na chrbte do ľahu na brušku, položte dieťatko na chrbát. Zložte ruky a chodidlá dohromady do stredu. Podporte dieťatko v tom, aby sa prevaľovalo z jedného boka na druhý.

Z tejto polohy mu pomáhajte, aby sa bedrá dieťaťa ľahko otáčali. S podporou jeho bedier použite pre dieťa zaujímavú hračku  priloženú blízko k hlave. Týmto ho lákate otáčať hlavičku a naťahovať sa za ňou. Keď sa hlavička a plecia dieťaťa otočia, dieťa sa pretočí na brucho. Pomôžte mu vzoprieť sa na lakte, aby ste zabezpečili, že má voľné dýchacie cesty.

Príklad polohovacích aktivít na chrbte 7.

Prevaľovanie dieťaťa  o niečo urobte ťažším tým, že mu pridržíte dolnú polovicu tela. Buď pomocou svojich rúk alebo polohovacieho popruhu. Usmerňovaním hornej polovice tela ho podporujte v tom, aby sa prevaľovalo. Hračky klaďte tesne mimo dosahu dieťaťa. Keď sa otočí hornou časťou tela umožníte mu, aby sa mohlo otočiť aj dolnou časťou tela.