V predchádzajúcom článku sme si vymenovali 5 základných polôh, a to nasledovné:

  1. Poloha na chrbte (ľah na chrbte)
  2. Poloha v ľahu na bruchu (ležiac čelom k podlahe)
  3. Poloha v ľahu na boku
  4. Poloha v sede (dlhé sedenie)
  5. Poloha vo vzpore na rukách (poloha na „štyroch“)

Radi by sme Vám  postupne podrobnejšie popísali jednotlivé polohy (aké sú ich ciele + vhodné aktivity pre tú, ktorú polohu).

Teraz by sme Vám priblížili v poradí piatu, poslednú polohu –  Poloha vo vzpore na rukách (poloha na „štyroch“).

Poloha vo vzpore (poloha na „štyroch“)

Telesné ciele – poloha na štyroch oporných bodoch (napnuté ramená a ohnuté nohy) poskytujú podporu tela proti gravitácii. Daná poloha posilňuje bedrá a plecia. Toto zlepšuje schopnosť dieťaťa lepšie a stabilnejšie sedieť, a tým môže používať obe ruky na hranie sa. Poskytuje podporu aj pre neskoršie plazenie sa a pre spoluprácu oboch strán tela – ľavej i pravej. Keď dieťa prenáša váhu prostredníctvom otvorených dlaní, palce sa mu sformujú do pozície, ktorá je dôležitá na chytanie (kliešťový úchyt).

Kognitívne (poznávacie) ciele – prenášanie váhy proti gravitácii vo všetkých polohách, napomáha dieťaťu rozumieť tomu, kde sa nachádza jeho telo vzhľadom k prostrediu a kde sa nachádzajú jednotlivé časti tela oproti iným. Ďalej prichádza k rozvoju vývoja uvedomovania si priestoru, tela a koordinácie.

Zmyslové ciele – dlane sú prirodzene citlivé. Niektoré deti majú citlivosť vyššiu, preto sa nerady dotýkajú predmetov (hračiek). Tieto deti sa však pripravujú o možnosť objavovania, skúmania a učenia sa novým veciam. Prenášanie váhy medzi natiahnutými ramenami a otvorenými dlaňami ponúka dieťaťu nové vnemy, a tiež môže napomôcť zlepšiť toleranciu na dotyky. Terapeuti to nazývajú „senzorická tolerancia“. Jednou z metód riešenia je ergoterapia.

Príklad polohovacích aktivít vo vzpore (poloha na „štyroch“) 1.

Táto poloha bude pre dieťa náročná. Pre začiatok samotná pozícia stačí. Pomôžte sa dostať dieťaťu dostať do tejto polohy. Je ľahšie, ak pre začiatok zadok dieťaťa je na pätách v polohe „zajačika“.

 

Príklad polohovacích aktivít vo vzpore (poloha na „štyroch“) 2.

Sťažte túto polohu tým, že dieťa vyzvete, aby zdvihlo zadok z piet.

 

 

 

 

Príklad polohovacích aktivít vo vzpore (poloha na „štyroch“) 3.

Umiestnite predmety (hračky) pred dieťa tak aby sa s nimi mohlo začať hrať. Bude nútené použiť jednu ruku a pritom udržať rovnováhu pomocou kolien a druhej ruky.

 

 

Príklad polohovacích aktivít vo vzpore (poloha na „štyroch“) 4.

Postupne posúvajte predmety (hračky) od dieťaťa ďalej na pravú aj ľavú stranu. Dieťa sa bude musieť naťahovať smerom von – mimo svojej podpornej zóny. Týmto dochádza k zlepšeniu jeho pliec a bedier a prichádza k podpore váľajúceho pohybu.