Niekedy zistíte, že Vášmu dieťaťu vyhovuje viac jedna poloha ako druhá. Prípadne niektoré polohy nie sú preňho vhodné v dôsledku zdravotného znevýhodnenia. Je vhodné sa poradiť s terapeutom o tom, aké polohy sú prospešné pre Vaše dieťa s ohľadom na jeho špecifické potreby. Zároveň, ktoré časti tela je potrebné podporiť polohovaním.

V praxi poznáme 5 základných polôh:

Postupne si podrobnejšie popíšeme jednotlivé polohy.