V predchádzajúcom článku sme si vymenovali 5 základných polôh, a to nasledovné:

  1. Poloha na chrbte (ľah na chrbte)
  2. Poloha v ľahu na bruchu (ležiac čelom k podlahe)
  3. Poloha v ľahu na boku
  4. Poloha v sede (dlhé sedenie)
  5. Poloha vo vzpore na rukách (poloha na „štyroch“)

Radi by sme Vám  postupne podrobnejšie popísali jednotlivé polohy (aké sú ich ciele + vhodné aktivity pre tú, ktorú polohu).

Teraz by sme Vám priblížili v poradí druhú polohu –  Poloha v ľahu na bruchu (ležiac čelom k podlahe)

Poloha na bruchu (ležiac čelom k zemi)

Telesné ciele –  Dvíhanie hlavičky a pliec bábätka proti gravitácii napomáha k posilňovaniu vyrovnávajúcich svalov (extenzorov ) trupu. Táto činnosť je veľmi prospešná pre deti s nízkym svalovým tonusom. Tvorí dôležitý základ pre sedenie. Prostredníctvom prenesenia váhy cez kosti prichádza k podpore vývoja rúk, ich svaly a kĺby.

V tejto polohe je možné podporovať aj vývoj chodidiel prostredníctvom  vhodne uložených valčekov alebo hračiek. Výskumy preukázali, že práve daná poloha prispieva k zlepšeniu hornej časti tela – ramena a lepšie vyrovnávacie pohyby.

Kognitívne (poznávacie) ciele – Ako sa dieťatko učí držať hlavu hore a vzpierať sa na predlaktia, jeho plecia a ramená poskytujú zmyslovú reakciu o ich polohe vzhľadom k polohe jeho tela a okoliu. V prípade, že toto pociťovanie dieťaťa spolupracuje s očami a prostredím pri dosahovaní za hračkami, týmto sa rozvíja aj uvedomovanie si priestoru.

Zmyslové ciele –  v ľahu na bruchu má dieťa pocit bezpečia a istoty. Taktiež pokračuje vo vývoji sústredia zraku a sledovania očami. Dieťa si vďaka tomu uvedomuje aj svoje telo. Pri primeranom ovládaní hlavy bude dieťatko schopné na určitý čas sa hrať, pokračuje v posilňovaní svalov a súčasne objavuje svoje okolie a rozhliada sa okolo seba.

Príklad polohovacích aktivít na bruchu 1.

Poskytnite podporu dieťaťu v tom, aby dvíhalo hlavu – môžete na motiváciu použiť jeho obľúbenú hračku.

V prípade, že danú aktivitu chcete trochu sťažiť, skúste pohybovať hračkou  pomaly z jednej strany na druhú. Dieťa bude nútené otáčať hlavičkou, aby ju mohlo sledovať.

 

Príklad polohovacích aktivít na bruchu 2.

Poskytnite dieťaťu podporu tak aby sa mohlo vzpierať na rovných ramenách s otvorenými dlaňami. Touto činnosťou sa posilňujú jeho plecia a horná časť trupu. Prichádza tiež k podpore prenášania váhy cez ramená. Toto tvorí základ pre polohu na “štyroch” a základ pre  jemnú motoriku, ktoré závisia od stability v pleciach pre potrebné ovládanie.

 

Príklad polohovacích aktivít na bruchu 3.

Zatiaľ čo dieťatko dvíha hlavu, podporte ho v tom, aby sa naťahovalo a chytalo jednou a následne druhou rukou. Daná aktivita napomáha k rozvoju naťahovania trupu a dolnej časti chrbtice – východisko pre zakrivenie driekovej časti.

Zapojením prenášania váhy pri používaní len jednej ruky naraz sa využíva komplexnejšie ovládanie svalov. Prenášanie váhy napomáha k neskoršiemu sadaniu si a používaniu rúk proti gravitácii.

Príklad polohovacích aktivít na bruchu 4.

Uložte dieťa do zvinutej polohy na brušku. Zabezpečte, aby malo voľné dýchacie cesty. Skontrolujte, či sú ohnuté (flexované) bedrá, kolená a členky. Dieťaťu pevne vložte valček medzi chodidlá. Ukážte mu lákavú hračku. Malo by začať kopať a posúvať sa dopredu. Pošteklite mu chodidlá a položte ich oproti valčeku., aby prišlo k podpore pohybu.  Toto predstavuje základ pre riadené (bruchom) plazenie a plazenie sa po “štyroch”.