I10001- Obuv ortopedická individuálna, jednoduchá

Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne 16,60 eur
Indikáciami na predpísanie jednoduchej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha,
 • pozdĺžne plochá noha (III. stupňa podľa Godunova),
 • plocho vbočená noha kontrahovaná,
 • vbočený palec do 45 stupňov,
 • stuhnutý bolestivý palec,
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je 45 až 90 stupňov,
 • skrížené prsty,
 • prídatné kôstky na nohe alebo kostnaté výrastky väčšieho rozsahu,
 • rozsiahla bolestivá pätná ostroha,
 • dvojitá pätná ostroha veľkého rozsahu,
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny do 2 cm,
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napríklad pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, keď možno poskytnúť obuv s osobitnou úpravou na zjednodušenie obúvania.

 

I10002 – Obuv ortopedická individuálna, zložitá

Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne 16,60 eur
Indikáciami na predpísanie zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú kombinácie najmenej troch z týchto postihnutí:

 • priečne plochá noha fixovaná,
 • pozdĺžne plochá noha (IV. stupňa podľa Godunova),
 • plocho vbočená noha fixovaná,
 • vbočený palec ak presahuje uhol 45 stupňov,
 • kladivkový prst ak flexia v medzičlánkovom kĺbe je väčšia ako 90 stupňov,
 • skrížené prsty veľkého rozsahu s trofickými zmenami,
 • prídatné kôstky na nohe alebo kostné výrastky väčšieho rozsahu s trofickými zmenami,
 • dvojitá päta veľkého rozsahu s trofickými zmenami,
 • nadpočetný prst na nohe,
 • chronické edémy nohy a predkolenia rôznej etiológie,
 • čiastočné alebo úplné ochrnutie dolnej končatiny,
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 2,1 až 5 cm,
 • pooperačné a poúrazové deformácie nohy a členkového kĺbu s trvalým funkčným a štrukturálnym postihnutím,
 • stavy po amputáciách prstov bez podstatného narušenia jej statokinetických funkcií,
 • artritické a artrotické deformácie nohy a členkového kĺbu,
 • nesebestačnosť pri obúvaní, napr. pri obmedzenom pohybe väčšieho rozsahu vo veľkých kĺboch dolnej končatiny, kedy je možné poskytnúť obuv s osobitnou úpravou pre zjednodušené obúvanie.

 

I10003 – Obuv ortopedická individuálna, veľmi zložitá

Úhrada poisťovňou dvakrát za rok s doplatkom pacienta minimálne 23,24 eur, u poistencov do 18 rokov minimálne 16,60 eur
Indikáciami na predpísanie veľmi zložitej ortopedickej obuvi individuálnej sú poškodenia s veľkými deformitami. Pre túto obuv je nevyhnutná vlastná stavba ortopedického kopyta podľa modelu nohy. Poskytuje sa pri týchto postihnutiach:

 • deformovaná noha zvislá, kosozvislá, zvislá a vbočená, hákovitá, oblúkovitá, lukovitá,
 • reumatické deformity, diabetické deformity a artrotické deformity veľkého rozsahu s trofickými zmenami,
 • rázštepy a vrodené deformity nohy ťažkého charakteru,
 • stavy po amputáciách všetkých prstov na nohe a po vyšších amputáciách na nohe s ťažkým postihnutím statokinetických funkcií nohy,
 • realizovaná korekcia skrátenia dolnej končatiny 5,1 cm až 8 cm.