Nielen poloha ale aj aktivita, ktorú vykonáva dieťa počas polohovania je dôležitá. Treba myslieť na to, že aktivita by mala byť prispôsobená úrovne spôsobilosti dieťaťa (fyzickej, motorickej, psychickej).
Napríklad: ak dieťa zistí, že je preň náročné sadnúť si, takmer všetku energiu vloží do posadenia sa. Vtedy treba zvoliť jednoduchú aktivitu a naopak. V prípade, ak chcete od dieťaťa náročnejšiu aktivitu, potom je na mieste dať dieťaťu ľahšiu aktivitu alebo poskytnúť mu viac podpory. NIE JE VHODNÉ, ABY STE DIEŤA PREŤAŽOVALI!